November 2019 JAV Digest
148,132
30 Nov, 19
October 2019 poll
38,160
01 Oct, 19
JAV digest September 2019
115,156
30 Sep, 19
August 2019 JAV digest
83,472
02 Sep, 19
July 2019 JAV digest
43,212
31 Jul, 19
May 2019 JAV digest
90,022
31 May, 19
Poll for June 019
24,526
03 May, 19
APRIL 2019 DIGEST
35,820
30 Apr, 19
Poll for May ‘019
35,514
01 Apr, 19
March 2019 digest
62,384
31 Mar, 19
April 019 Poll
33,472
04 Mar, 19
February 2019 digest
98,624
28 Feb, 19
JAV studios official websites
199,201
17 Jan, 19